logo

 

 

speaker Läs upp sidan

 

 

Tillitsfulla möten.

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter och sammanträden

I nämnden sitter förtroendevalda politiker med god kunskap om vården, men utan politiska uppdrag i nämnder och styrelser vars verksamhet man kan klaga på hos Patientnämnden. Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden gör uttalanden och föreslår förbättringar utifrån de klagomål och synpunkter som framförts.

 

Ordinarie ledamöter och ersättare i Patientnämnden
Period 2014 - 2018

 

Ledamöter
Se länk

Ersättare
Se länk

Sammanträden

2015

2014

2013

2012

Äldre handlingar

Se länk

                         

Om du önskar ta del av sammanträdeshandlingar, kontakta nämndsekreteraren på telefon 690 67 20.


Senast uppdaterad:
2015-01-12
Ansvarig redaktör: Louise Skantze

Kontakta redaktionen

 

Kontakta mig


* måste fyllas i.

 

 

 

Telefon: 08-690 67 00 (mån-fre 9.00–16.00), Fax: 08-690 67 18
Postadress: Patientnämndens förvaltning, Box 17535, 118 91 Stockholm
Gatuadress: Hornsgatan 15, Stockholm
E-post: registrator@pan.sll.se