logo

 

 

speaker Läs upp sidan

 

 

Tillitsfulla möten.

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter och sammanträden

I nämnden sitter förtroendevalda politiker med god kunskap om vården, men utan politiska uppdrag i nämnder och styrelser vars verksamhet man kan klaga på hos Patientnämnden. Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden gör uttalanden och föreslår förbättringar utifrån de klagomål och synpunkter som framförts.

 

Ordinarie ledamöter och ersättare i Patientnämnden
Period 2012-01-01 - 2012-12-31

 

Ledamöter

Ersättare

Ordf Eva Lannerö (kd)

Danderyd

Eva Klingström (m)

Solna

V ordf Inger Ros (s)
Tumba

Staffan Sjödén (m)

Stockholm

Kjell Treslow (m)
Lidingö

Margareta Cantell (c)

Sollentuna

Lena Huss (fp)

Hägersten

Eleonor Eriksson (s)

Stenhamra

Juan Carlos Cebrian (s)

Farsta

Ulla-Liza Blom (s)

Stockholm

Sammanträden

2014

2013

2012

 

Sammanträden 2011

22 februari

Protokoll

7 april

Protokoll

25 maj

Protokoll

9 augusti                            

Protokoll

27 september                                 

25 oktober

9 december

Protokoll

Protokoll

Protokoll

                         

Om du önskar ta del av sammanträdeshandlingar, kontakta nämndsekreteraren på telefon 690 67 20.


Senast uppdaterad:
2014-10-23
Ansvarig redaktör: Louise Skantze

Kontakta redaktionen

 

Kontakta mig


* måste fyllas i.

 

 

 

Telefon: 08-690 67 00 (mån-fre 9.00–16.00), Fax: 08-690 67 18
Postadress: Patientnämndens förvaltning, Box 17535, 118 91 Stockholm
Gatuadress: Hornsgatan 15, Stockholm
E-post: registrator@pan.sll.se