logo

 

 

 

speaker Läs upp sidan

 

 

 

Tillitsfulla möten.

 

 

 

 

 

 

 

rope1

box NYHET:

2014-12-23 - Förvaltningens månadsbrev för december


Har du en fråga eller ett problem som rör hälso- och sjukvården i Stockholms län? Kontakta patientnämndens förvaltning.

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till patientnämndens förvaltning! Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Du vänder dig kostnadsfritt till oss med både stora och små frågor som i stort sett rör all offentligt finansierad vård. Eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till rörande klagomål mot hälso- och sjukvården kan det vara bra att rådgöra med oss för att få information om vad som är lämpligt i det enskilda fallet.

Vi har tystnadsplikt. Läs mer på Hur gör jag?

Det finns en patientnämnd/förtroendenämnd i varje län, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt uppgifter för patientnämnder i Sverige (pdf)

Vi är neutrala och fristående

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor som rör i stort sett offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar. Därutöver hanterar nämnden också frågor som rör privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården samt tandläkarkedjan Aqua Dental. Läs mer på Om patientnämnden


Är du osäker på hur viktigt ditt ärende är?

Vad det än handlar om - kan du alltid ringa och rådgöra med oss! Du avgör sedan själv om du vill gå vidare med ditt ärende. Om du vill se några exempel på ärenden vi hanterat kan du läsa mer på Vanliga frågor och Så förbättras vården

Senast uppdaterad:
2015-02-10
Ansvarig redaktör: Louise Skantze 

Kontakta redaktionen

 

Kontakta mig


* måste fyllas i.

 

Vill du bli stödperson?

Det handlar om att vara en medmänniska och bistå en tvångsvårdad patient i personliga frågor.

Blankett för anmälan

Här kan du ladda ner blanketter för att anmäla problem i vården.

 

 

Telefon: 08-690 67 00 (mån-fre 9.00–16.00), Fax: 08-690 67 18
Postadress: Patientnämndens förvaltning, Box 17535, 118 91 Stockholm
Gatuadress: Hornsgatan 15, Stockholm
E-post: registrator@pan.sll.se